EaPYF2015: Meklējot inovatīvas pieejas jauniešu nodarbinātības veicināšanai

Posted: 2015-02-15
Written by: EU Network
Category: EaPYF2015
Tagged: youth-policy unemployment politika politics policy eapyf2015

2. Austrumu Partnerības Jaunatnes forums – meklējot inovatīvas pieejas jauniešu nodarbinātības veicināšanai. 

eap-group.jpg

Latvijas prezidentūras ietvaros no 9.-11. februārim Rīgā notika 2. Austrumu Partnerības Jaunatnes forums – inovatīvas pieejas jauniešu nodarbinātības veicināšanai,  kurā piedalījās kopā vairāk kā 200 jaunieši, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, pētnieki, ministriju pārstāvji, uzņēmējdarbības jomas pārstāvji un jaunie žurnālisti no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Austrumu partnerības valstīm: Gruzijas, Armēnijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Moldovas, kā arī dalībnieki no Turcijas.

Eiropas valstis jau vairākus gadus saskaras ar vairākiem būtiskiem izaicinājumiem un viens no vislielākajiem turpmākajiem izaicinājumiem ir jauniešu nodarbinātības veicināšana. Apgūto prasmju neatbilstība darba tirgus pieprasījumam, tai skaitā problēmām ar pāreju no izglītošanās procesa uz nodarbinātību, kā arī bezdarba radīto vilšanos. Jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā rada ne vien ekonomiskas, bet arī ilgtermiņa sociālas sekas, tieši tāpēc  Austrumu Jaunatnes Partnerības forumā ietvaros tā dalībniekiem bija iespēja aktīvi paust savu viedokli, dalīties ar līdzšinējo pieredzi (tai skaitā savas valsts pieredzi), ar mērķi veicināt starpsektorālās sadarbības labās prakses apmaiņu;  analizēt labo praksi un izzinātās dažādās realitātes, atainot izaicinājumus, ar kuriem saskaras sektori, apspriest, kā starpsektorālā sadarbība var veicināt jauniešu nodarbinātību;  uzsvērt jaunatnes darba ietekmi un nozīmi darba tirgū; veicināt izpratni par mobilitātes programmu, kas atbalsta jauniešu nodarbinātību, kvalitātes prasībām; kā arī  izstrādāt politikas rekomendācijas, lai uzlabotu jaunatnes nodarbinātību. Austrumu partnerības jaunatnes foruma galvenais mērķis bija rekomendāciju izstrāde jauniešu nodarbinātības veicināšanai, attīstot starpsektoru sadarbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Foruma rezultātus plānots prezentēt arī 2015.gada maijā Rīgā gaidāmajā Austrumu partnerības samitā.

sintija_bernava_2.jpg

2.Austrumu Jaunatnes Partnerības forums norisinājās  Latvijas Prezidentūras galvenajā norises vietā — Gaismas pilī, kuras plašās telpas bija lieliska vieta, lai foruma dalībnieki arhitektoniski modernā vidē, neformālā atmosfērā  apspriestu, dalītos savā daudzveidīgajā pieredzē un ieteiktu turpmākos veicamos darbus,  kas sekmētu jauniešu nodarbinātību, īpašu uzmanību pievēršot mobilitātes un sadarbības programmām (Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, ANO u.c.);  starpsektoru  sadarbībai;  pieredzes apmaiņai un jo īpaši uzsverot inovācijas un moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kas būtu noderīgas un pielietojamas  jaunatnes politikas attīstībai. 

Pasākuma atklāšanā ar uzrunām piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Latvijas speciālo uzdevumu vēstnieks Austrumu partnerības jautājumos Juris Poikāns, Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Jaunatnes un sporta nodaļas programmas „Erasmus+” direktors Antonio Silva Mendess (António Silva Mendes), Eiropas Komisijas Austrumu kaimiņu reģionālās nodaļas vadītājs Matjē Buskē (Mathieu Bousquet), kā arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe.

Austrumu partnerības jaunatnes foruma dalībnieki, darbojoties 8 tematiski dažādās darba grupās dalījās  pieredzē un diskusiju procesā izstrādāja rekomendācijas politiķiem, kas sekmētu  jauniešu nodarbinātību un uzlabotu esošos politikas dokumentus, attīstītu  starpsektoru sadarbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

sintija_bernava_3.jpg

Foruma atklāšanā Latvijas Republikas Parlamenta priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, ka: ”Ieguldījumiem jauniešos nevajadzētu būt izvēles jautājumam, bet gan pašsaprotamai rīcībai, lai izkļūtu no krīzes. Šis forums ir platforma, kas jauniešiem sniedz iespēju paust savu nākotnes redzējumu un tikt sadzirdētiem.”

Savā runā Saeimas priekšsēdētāj I.Mūrniece akcentēja solidaritātes jēdzienu, kuram ir arvien lielāka nozīme publiskās diskusijās. Tieši solidaritāte ir pamats demokrātijai, kurā pastāv sapratne starp cilvēkiem un institūcijām. Solidaritāti nevar ieviest vai radīt, tā ir jāattīsta. Eiropai ir jāapliecina atbalsts tās kaimiņvalstu jaunākajai paaudzei. 

Foruma organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Eiropas Komisiju, Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju un citiem sadarbības partneriem. Austrumu partnerība ir izvirzīta kā viena no Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras prioritātēm, un Austrumu partnerības Jaunatnes forums apliecina, ka šī Eiropas Savienības Kaimiņu politikas sastāvdaļa nav tikai valdību jautājums, bet gan jautājums par pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.

sintija_bernava_1.jpg

Sintija Bernava,

Nevalstiskās organizācijas  -  biedrības "DONUM ANIMUS" valdes priekšsēdētāja Sintijai Bernavai ir bakalaura grāds politikas zinātnē, maģistra grāds valsts pārvaldē. Ilggadīga pieredze darbā Latvijas Parlamentā, Valsts kancelejā un nevalstiskajā sektorā.

Publication in English.

Comments

There are no comments

Post a comment