Austrumu partnerības Samits — ceļš uz attistību

Posted: 2015-05-12
Written by: EU Network
Category: EaPYF2015
Tagged: riga presidency latvia ir eu eap2015 development baltics

summit.jpg

Austrumu partnerības Samits — galvenais Latvijas prezidentūras augstākā līmeņa pasākums.

Latvija no 2015. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam pilda prezidējošās valsts funkcijas  Eiropas Savienības (turpmāk ES) Padomē. ES attiecību veicināšana ar Austrumu partnerības valstīm ir viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē ārlietu jautājumu prioritātēm. 

2015.gada 21. un 22. maijā Rīgā notiks viens no  pašiem nozīmīgākajiem Latvijas pirmās prezidentūras ārpolitiskajiem augstākā līmeņa pasākumiem — Austrumu partnerības Samits. 

lv2.jpg

Rīgas Sammitā piedalīsies 28 ES dalībvalstu un 6 Austrumu partnerības valstu (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina) augstākās amatpersonas, ES institūciju politiskā vadība, tai skaitā Eiropas Savienības Padomes  priekšsēdētājs Donalds Tusks un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. 

Samitā plānots pārrunāt Austrumu partnerības politikas īstenošanas aktuālos jautājumus un  turpmākos izaicinājumus, iezīmējot  ES un Austrumu partnerības galvenos attīstības virzienus. Rīgas samits būs pirmais kopš ES Asociācijas līgumu parakstīšanas starp Gruziju, Moldovu un Ukrainu, paredzot  ciešāku politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju. Samitā plānots izvērtēt Asociācijas līgumu līdzšinējos rezultātus, jo šo līgumu sekmīga īstenošana arī turpmāk būs viena no prioritātēm ES un Gruzijas, Moldovas un Ukrainas attiecībās, sniedzot  iespēju partnervalstīm modernizēt savu ekonomiku un sociālo sistēmu. 

Samitā arī plānots izvērēt ES turpmāko sadarbību arī ar Armēniju, Azerbaidžānu un Baltkrieviju. Tai pat laikā Samits būs iespēja izvērtēt ES Austrumu partnerības  6 valstu panākto progresu pēc Viļņā notikušā 3. Austrumu partnerības samita tādās jomās kā mobilitāte, sektoru sadarbība, ES atbalsts Austrumu partnerības valstu realizētajām reformām, sabiedrības pārstāvju savstarpējo kontaktu (people-to-people contacts) attīstīšanā, kā arī sadarbībai enerģētikas, transporta un vairākās citās jomās.

 

Austrumu partnerības Samita ietvaros maijā Rīgā notiks 3 liela mēroga pasākumi.

 

20. maijā norisināsies 1. Austrumu partnerības Mediju konference. Konferencē tiks diskutēts par  šī brīža galvenajiem Austrumu partnerībs valstu mediju jomas izaicinājumiem, kā arī izstrādāt rekomendācijas mediju nozares uzlabošanai Austrumu partnerības reģionā, sekmējot vārda brīvības stiprināšanu  reģionā. Šāda veida konference nākotnē varētu attīstīties  par pastāvīgu forumu, sniedzot iespēju apspriest  mediju jomā aktuālus problēmjautājumus, kā arī meklējot  ES atbalsta mehānismus, kas palīdzētu stiprināt vārda un mediju brīvību Austrumu partnerības reģionā.  

21. maijā notiks 3. Austrumu partnerības Biznesa forums. Foruma galvenie diskusiju temati būs saistīti ar transporta un loģistikas nozīmi pārrobežu biznesa sadarbībā; banku nozari un finanšu pieejamību uzņēmumiem; moderno tehnoloģiju un komunikāciju nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā; energoresursiem un to izmaksām uzņēmējdarbībā; Eiropas Savienības, Austrumu partnerības valstu un citu reģionu sadarbības sekmēšana; kā arī  darba devēju organizāciju loma biznesa vides uzlabošanā un jaunu kontaktu veidošanā. Forumu atklās Latvijas Republikas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Eiropas Investīciju bankas Prezidents un Eiropas Ekonomisko un Sociālo lietu komitejas, Darba devēju grupas Prezidents. Foruma ietvaros  pārrobežu sadarbības pieredzē dalīsies Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, kā arī citu valstu pārstāvji.

No 20. līdz 21.maijam Rīgā risināsies Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference, kas pulcēs vairāk nekā 300 pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, pētniekus un nevalstiskā sektora aktīvistus no Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm: Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas. Rīgā notiekošā Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference turpinās  Lietuvas prezidentūras laikā aizsākto praksi – līdzās  ES Austrumu partnerības samitam organizēt plašu Pilsoniskās sabiedrības konferenci. Pilsoniskās sabiedrības konferences dalībnieki diskutēs par tieši pilsoniskai sabiedrībai, nevalstisko organizāciju un domnīcu pārstāvjiem šobrīd aktuāliem jautājumiem: ģeopolitiskās telpas stabilitāti, valsts pārvaldes un sociālajām reformām un to efektivitāti un labas pārvaldības principu īstenošanu, sabiedrības pārstāvju savstarpējiem kontaktiem (people-to-people contacts) un to veicināšanas nepieciešamību, kā arī vairākiem citiem jautājumiem. Konferences ietvaros pilsoniskās sabiedrības pārstāvji izstrādās savus ieteikumus ES un Austrumu partnerības valstu lēmumu pieņēmējiem, kas nākotnē palīdzētu stiprināt   pilsoniskās sabiedrības lomu un aktīvāku iesaisti Austrumu partnerības politikas plānošanā, kā arī  īstenošanā un uzraudzībā, kā arī reģiona kopējā drošības stiprināšanā. Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konferenci atklās Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Konferenci sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju organizē Latvijas Ārpolitikas institūts, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, Latvijas Transatlantiskā Organizācija un Eiropas Komisija. 

Austrumu partnerība ir daļa no Eiropas Savienības kaimiņu politikas, kas tika uzsākta 2004. gadā un Rīgā notiekošais Sammits, 1. Austrumu partnerības Mediju konference, 3. Austrumu partnerības Biznesa forums un Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference būs  vēsturisks izaicinājums Latvijai kā ES Padomes prezidējošai valstij un pašai ES, apliecinot Eiropas Savienības kaimiņpolitikas stratēģisko nozīmi tās ārējā politikā. 

Sintija Bernava

Nevalstiskās organizācijas – biedrības „DONUM ANIMUS“ valdes priekšsēdētāja

Publication in English.

Comments

There are no comments

Post a comment