Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков- XX век. Фестиваль памяти 25 марта

Posted: 2017-02-20
Written by: EU Network
Category: Latvia
Tagged: цой концерт высоцкий бодров

melna-piektdiena-.jpg

Всем привет! 25 марта, в 19:30 произойдет творческий вечер в рамках фестиваля, посвящённого XX веку. В этот раз темой мероприятия станут легендарные музыканты того времени: Виктор Цой, Сергей Бодров-младший, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

Почему именно они?
Это культовые личности, творчество которых мы до сих пор помним, уважаем, слушаем, cмотрим. Они должны оставаться в нашей памяти навсегда как лучшие исполнители, авторы своих песен и актеры.
Также этот год мог бы стать юбилейным для Виктора Цоя. 21 июня ему могло бы исполниться 55 лет.

В концерте примут участие такие исполнители, как:

Tamara Rutkovska, ППШ, Rest'Art, Koma FM, СерыйWOLK, Symphodia, Flamia Gella и АлекСаш & co.

Гости концерта услышат кавер-версии известных песен В.Цоя, И. Талькова, В.Высоцкого, а также композиции фильмов С .Бодрова "Брат", "Брат-2" и "Сестры" в исполнении местных популярных музыкальных коллективов, а также услышат самые популярные композиции наших артистов.

В перерывах будут показаны тематические видеоролики.

Билеты можно приобрести непосредственно на месте. Цена билета: 3 евро. Продолжительность мероприятия: ~4 – 4,5 часа.

Сергей Бодров — российский режиссер, актер, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах "Кавказский пленник", "Брат", "Стрингер", "Брат 2" и "Медвежий поцелуй", ведущий телепрограмм "Марафон-15", "Взгляд" и проекта "Последний герой".

Виктор Цой является феноменом отечественной рок-музыки. Лидер рок-группы «Кино», музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения Перестройки. Творческое наследие, которое певец оставил за свою, к сожалению, недолгую жизнь, неоднократно переосмысливалось как его современниками, так и следующими поколениями музыкантов.

Владимир Высоцкий – гениальный поэт, живший и творивший в Советском Союзе, киноактёр, автор прозаических произведений; был ведущим актёром в театре на Таганке, исполнял собственные написанные песни на русской семиструнной гитаре. В 1987 году посмертно удостоен Государственной премии СССР.

Игорь Владимирович Тальков, русский музыкант, поэт, актер. Родился 4 ноября 1956 года. Трагически погиб 6 октября 1991 года. Короткая, но яркая жизнь человека, которого можно смело причислить к истинным патриотам cвоей родины.

Организатор концерта:

R.K. Rita Korznikova

----------------------------------------------------------------------------------------

25. mаrtā, plkst. 19:30 norisināsies mākslas vakars 20. gadsimtam veltīta festivāla ietvaros. Šoreiz par pasākuma tēmu kļūs tā laika leģendārie mūziķi: Viktors Cojs, Sergejs Bodrovs-jaunākais, Vladimirs Visockis un Igors Taļkovs.

Kāpēc tieši viņi?

Viņi ir kulta personības, kuru daiļradi mēs līdz šim vēl joprojām atceramies, cienām, klausāmies, skatāmies. Viņiem ir jāpaliek mūsu atmiņā uz visu mūžu кā labākiem izpildītājiem, savu dziesmu autoriem un aktieriem.

Un turklāt šogad verētu nosvinēt savu jubileju Viktors Cojs. 21. jūnijā viņš kļūtu 55 gadus.

Koncertā uzstāsies tādi tādi izpildītāji, kā:

Tamara Rutkovska, PPŠ, Rest'Art, Koma FM, СерыйWOLK, Symphodia, Flamia Gella и АlекSаš & co.

Koncerta viesiem būs iespēja dzirdēt V.Cоja, I. Таļкоvа, V.Visоcкa dziesmu kaverversijas, kā arī skaņdarbus no S.Bodrova filmām "Brālis", "Brālis-2" un "Māsas" vietējo populāro muzikālo kolektīvu atskaņojumā, un arī populārākos mūsu mākslinieku skaņdarbus.

Pārtraukumos tiks rādīti tematiskie videomateriāli.

Biļetes būs iespēja iegādāties pasākuma norises vietā. Biļetes cena: 3 eiro. Pasākuma norises ilgums: ~ 4 – 4,5 stundas.

Sergejs Bodrovs ir krievu režisors, аktieris, scenāriju autors. Izpildīja galvenās lomas tādās filmās, kā: "Каukāza gūsteknis", "Brālis", "Stringers", "Brālis-2" un "Lāča skūpsts", bija televīzijas raidījumu "Маrafons-15", "Skatiens" un projekta "Pēdējais varonis" vadītājs.


Viktors Cojs ir tēvijas rokmūzikas fenomens. „Kino” rokgrupas līderis, mūziķis un aktieris, viņs kļuva par Perestroikas paaudzes elku. Mākslas mantojumam, kuru atstāja dziedātājs savas, diemžēl īsās, dzīves laikā, vairākkārt piešķira jaunu jēgu gan laikabiedri, gan nākamo paaudžu mūziķi.

Vladimirs Visockis ir ģeniālais dzejnieks, kurš dzīvoja un radīja Padomju Savienībā, aktieris, prozas darbu autors; bija Tagankas teātra vadošais aktieris, izpildīja savas uzrakstītās dziesmas uz krievu septiņstīgu ģitāras. 1987. gadā pēc nāves apbalvots ar ar PSRS Valsts prēmiju.

Igors Taļkovs ir krievu mūzķis, dzejnieks, аktieris. Dzimis 1956. gada 4. novembrī. Traģiski gāja bojā 1991. gada 6. oktobrī. Īsu, bet spilgtu dzīvi nodzīvoja cilvēks, kuru var droši uzskatīt par savas dzimtenes patiesiu patriotu.

Koncerta organizators:

R.K. Rita Korznikova

Comments

There are no comments

Post a comment