Iespēju tilts izglītībai sākumskolā

Posted: 2017-02-21
Written by: EU Network
Category: Latvia
Tagged: skola iespēju tilts

valmiera-skola-.jpg

Pasaules vadošā izglītības pētnieka Džona Hetija (John Hattie) pētījumi pierāda, ka atgriezeniskajai saitei ir izšķiroša nozīme skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā - atgriezeniskā saite skolēnam par viņa veikumu ir viena no visietekmīgākajām darbībām, ko skolotājs veic ikdienā.

Atgriezeniskā saite ir individuālās izaugsmes pamats gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolas vadībai. Kā skolā, skolas kolektīvā un klasē radīt tādu vidi, kurā atgriezeniskā saite kļūtu par galveno asi ikdienas darbā? Tas saistīts ar gudras domāšanas platformu – tādu, kas vērsta uz izaugsmi, nemitīgu pilnveidi. Trāpīgu jautājumu un mērķtiecīgu atbilžu meklēšanu. Un pats galvenais – šo atbilžu iztulkošanu uz izaugsmi vērstā rīcībā. Cilvēki bieži vien izvēlas nejautāt citu viedokli, ja tas ir laikietilpīgs process, bet prasmīgs mūsdienu tehnoloģiju lietojums var būtiski uzlabot šo procesu.

Prasme prasīt un sniegt atgriezenisko saiti pelnīti tiek dēvēta par 21.gadsimta superprasmi un ir vitāli nozīmīga gan skolēnu, gan skolotāju, gan skolas vadības snieguma pilnveidē.

Izglītības forumā “Iespēju tilts” gūsim ieskatu:

Kādas ir atgriezeniskās saites dimensijas izglītībā?
Kāpēc prasme prasīt un sniegt atgriezenisko saiti tiek dēvēta par 21.gadsimta superprasmi?
Kāpēc ir būtiski sniegt un saņemt atgriezenisko saiti un ko ar to iesākt pēc tam?
Kā ar atgriezeniskās saites palīdzību atbalstīt ikviena klases skolēna individuālo progresu?
Kā 21. gadsimta tehnoloģijas var veicināt efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu?
Gan ekspertu prezentācijās un lektorijā, gan 15 interaktīvās darbnīcās būs iespēja gūt praktisku atgriezeniskās saites pieredzi. Savukārt plašā ekspozīcijā būs iespēja iepazīt jaunākās mūsdienīgas mācību vides tehnoloģijas, mācību līdzekļus, skolas mēbeles.

 

Vairāk info šeit!

Comments

There are no comments

Post a comment