Iepazīstot jauniešu ar invaliditāti tiesības un iespējas Portugālē

Posted: 2018-01-27
Written by: EU Network
Category: Latvia
Tagged: португалия молодежь латвия европа youthpass youth portugal porto latvija jaunatne erasmus+ en-able donum animus

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas otrās mācību grupas “Datorsistēmas” programmas audzēkņi Valērijs Krebss un Alberts Šteins, Sociālās integrācijas valsts aģentūras  Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas Vecākā eksperte  Marika Sermule un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta psiholoģe Lauma Tīsa  pārstāvēja Latviju un piedalījās starptautiskajās Eiropas Komisijas neformālās izglītības Erasmus+ starptautiskajās apmācībās  ‘’(en)ABLE’’, kas no 2018.gada 8.-15.janvārim norisinājās Porto (Portugālē).

--> Article in English please find here <--

enable1-.jpg

Starptautiskajās apmācībās kopā piedalījās 33 dalībnieki (sociālās jomas profesionāļi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar invaliditāti, jaunieši ar invaliditāti un viņu asistenti vai/un atbalsta personas) no Maltas, Portugāles, Jordānijas, Lielbritānijas, Alžīras, Ēģiptes, Rumānijas, Tunisijas un Latvijas.

Starptautisko apmācību galvenā tēma bija darbs ar jauniešiem ar invaliditāti, tai skaitā jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesības, aizspriedumu mazināšana un sociālā iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū. Projekta galvenais mērķis bija sekmēt starptautisko pieredzes apmaiņu un sadarbību starp profesionāļiem, kuri strādā ar jauniešiem ar invaliditāti un aktīvu sadarbību starp pašiem jauniešiem ar invaliditāti.

Apmācību programma bija saplānota tā, ka tās dalībniekiem bija iespēja ne vien gūt  starptautisku pieredzi, bet arī  uzlabot prasmes un zināšanas, kas būs noderīgas profesionālai un personiskai izaugsmei. Starptautisko apmācību laikā tās dalībnieki ieguva praktisku ieskatu, kā jauniešu ar invaliditāti sociālā iekļaušana norisinās Portugālē.

enable2-.jpg

Dalībniekiem no Latvijas -Albertam un Valērijam -dalība starptautiskajās apmācībās ‘’(en)ABLE’’ bija pirmā starptautiskā pieredze, kas sniedza iespēju ne vien iepazīt jaunus cilvēkus, citu valstu kultūru, redzēt kā viņu vienaudži dzīvo citās valstīs, bet arī gūt ieskatu izaicinājumos, ar kuriem viņu vienaudži saskaras savā ikdienā.  Vēl esot Latvijā, pirms došanās uz Portugāli, abi puiši nevarēja iedomāties, ka  starptautisko apmācību nodarbības būs tik interesantas un aizraujošas. Katra Porto pavadītā diena sniedza jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī uzlaboja  svešvalodu zināšanas, jo īpaši izteikšanās prasmes angļu valodā. Dalībnieki labprāt dalījās savā pieredzē, un tas ne tikai satuvināja dalībniekus, kas pārstāvēja tik dažādas kultūras un valstis, bet arī sniedza iespēju iepazīt katra dalībnieka ikdienu un dzirdēt cilvēku dažādos dzīves stāstus.

enable3-.jpg

Starptautisko apmācību laikā,  abi puiši saprata, ka  vēl ir tik daudz lietas, kas Latvijā vēl nav sakārtotas, un ko būtu vēlams uzlabot un attīsīt, jo īpaši jomā, kas saistīta ar jauniešu ar īpašām vajadzībām iespējām izglītības un darba tirgū. Portugālē pavadītais laiks sniedza iespēju aizdomāties par dažādiem jautājumiem, kurus Latvijā būtu  jāattīsta, piemēram, ļoti svarīga ir pašu jauniešu aktīva iesaistīšanās un iniciatīvu īstenošana vietējā un valsts līmenī, mainot sabiedrības un atbildīgo iestāžu attieksmi, kā arī izmantotās medotes darbam ar personām  ar invaliditāti.  

enable4-.jpg

Latvijas dalībniekiem bija noderīgi iepazīt jaunas interaktīvas metodes, piemēram,  kā interesantā veidā ar interaktīvas spēles palīdzību, saprotami un uzskatāmi pastāstīt par Erasmus+ programmu un tās sniegtajām iespējām. Patiesi aizraujoša bija lomu spēle  par tēmu “Konvencija”, kas ļāva uzzināt vairāk par cilvēktiesībām personām ar invaliditāti, kā arī “Disability through art” darba grupas laikā, interesantā veidā tika demostrēts pielietojums  projektoram – palaižot projekciju uz sienas attēlojot bildi, kurai var pārvilkt kontūras. Dalībniekiem īpaši patika  “Energizers”, kas deva iespēja saprast, cik ļoti svarīgi pirms katra uzdevuma enerģiski uzlādēt grupas dalībniekus. Šī metode, pēc atgriešanās no apmācībām jau tiek izmantota ikdienas darbā ar jauniešiem Latvijā un pozitīvā veidā iedarbojas uz jauniešu labsajūtu: viņi  smaida un pēc tam ir gatavi turpināt iesākto mācību stundu.

enable5-.jpg

Porto pavadītais laiks Latvijas dalībniekiem ļāva paplašināt savas zināšanas par Erasmus+ programmas sniegtajām iespējām, iegūt jaunus draugus, gūt plašāku redzējumu par lietām, ko viņi vēlētos uzlabot savā apkārtējā vidē un cilvēku savstarpējās attiecībās Latvijā, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar jauniešu ar invaliditiāti sociālo iekļaušanu un tiesībām īstenot savus sapņus. Starptautiskā pieredze bija neaizmirstama pieredze, kas noteikti palīdzēs mācībās un karjeras veidošanā nākotnē. Portugālē pavadītais laiks palīdzēja attīstīt  pašpārliecību un veidot pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām, un deva labāku priekšstatu par citu tautu kultūrām, attīstīt kritisko domāšanu, radošumu un kļūt atvērtākiem. Starptautisko apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņēma starptautiski atzītu Eiropas Komisijas Youthpass sertifikātu.

enable6-.jpg

Pēc atgriešanās savā ierastajā vidē, Latvijas dalībnieki secināja, ka ļoti svarīgi ir dot jauniešiem ar invalidiāti gūt starptautisku pieredzi, iepazīt pasauli un citu tautu kultūras.

Starptautiskās apmācības ‘’ En(Able)’’  tika realizētas  Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1  finansējuma  ietvaros. Latvijas partneris šajās starptautiskajās apmācībās bija nevalstiskā orgnaizācija- biedrība ‘’Donum Animus’’. Erasmus+ neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus. Programma "Erasmus+" tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

thumb-2.jpg

--> EN: Exploring Opportunities for People with Disabilities in Portugal

Comments

There are no comments

Post a comment