Kā strādā ar jauniešiem ar uzvedības problēmām Maltā?

Posted: 2018-02-05
Written by: EU Network
Category: Europe
Tagged: training relationship psychology malta eu erasmus behaviour

Šogad janvārī seši Latvijas pārstāvji piedalījās Eiropas Komisijas neformālās izglītības programmas Erasmus+ starptautiskajās apmācībās “FABRIC: Fresh Approaches to Behaviour and Relationship when working with young people with Challenging Behaviour”, kas no 2018. gada 21.-27. janvārim norisinājās Maltā. Starptautiskajās apmācībās kopā piedalījās 36 dalībnieki (sociālās jomas profesionāļi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar uzvedības problēmām) no Maltas, Lielbritānijas, Rumānijas un Latvijas.

Starptautiskās apmācības bija turpinājums iepriekšējai apmācību sadaļai '' Keys to Inclusion'', kas notika 2016.gadā, un apmācību vadītāji atkal bija psihologi Colin Newton un Derek Wilson  no Lielbritānijas.

malta1-.jpg

Starptautisko apmācību galvenā tēma bija saistīta ar sociālo jomu. Ipašs uzmanība tika pievērsta profesionāļiem, kuru uzdevums un misija ir strādāt ar pusaudžiem un jauniešiem ar uzvedības problēmām, tās maiņu uz pozitīvo, un  sociālā iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū.

Projekta galvenais mērķis bija sekmēt starptautisko pieredzes apmaiņu un sadarbību starp profesionāļiem, kuri strādā ar pusaudžiem un  jauniešiem ar uzvedības problēmām, kā arī pašu jauniešu savstarpējo attiecību uzlabošanu starptautiskā līmenī.

malta2-.jpg

Dažiem dalībniekiem no Latvijas dalība starptautiskajās apmācībās bija pirmā starptautiskā pieredze, kas sniedza iespēju iepazīt jaunus cilvēkus, citu valstu kultūru, arī gūt ieskatu izaicinājumos, ar kuriem viņu vienaudži saskaras savā ikdienā.  Dalībnieki labprāt dalījās savā pieredzē, un pieredzes un problēmu apmaiņa satuvināja grupu, kas pārstāvēja tik dažādas kultūras un valstis. Viena no Latvijas dalībniecēm piedalījās arī iepriekšējās  apmācībās “Keys to Inclusion”, kas notika Maltā 2016. gadā.

malta3-.jpg

Apmācību laikā dalībniekiem katru dienu bija dažādi praktiski uzdevumi un lomu spēles, kas ļāva labāk izprast jautājumus, kas saistīti ar empātiju, uzvedības problēmām un nākotnes mērķu izvirzīšanu.

malta4-.jpg

Apmācību programma bija saplānota tā, ka tās dalībniekiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas psiholoģijas un sociālās iekļaušanas jomā, gūstot starptautisku pieredzi, kas noteikti noderēs profesionālai un personiskai izaugsmei nākotnē. Starptautisko apmācību laikā dalībnieki guva praktisku ieskatu, kā Maltā tiek tiek meklēti risinājumi un īstenotas konkrētas sociālās atbalsta programmas jauniešiem ar uzvedības problēmām uzvedības korekcijai un uzlabošanai.

malta5-.jpg

Maltā pavadītais laiks Latvijas dalībniekiem ļāva paplašināt savas zināšanas par Erasmus+ programmas sniegtajām iespējām, iegūt jaunus draugus, plašāku redzējumu par lietām, ko viņi vēlētos uzlabot savā apkārtējā vidē un cilvēku savstarpējās attiecībās Latvijā. Starptautisko apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņēma starptautiski atzītu Eiropas Komisijas Youthpass sertifikātu.

Starptautiskās apmācības “FABRIC: Fresh Approaches to Behaviour and Relationship when working with young people with Challenging Behaviour” tika realizētas  Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1  finansējuma  ietvaros. Latvijas partneris šajās starptautiskajās apmācībās bija nevalstiskā orgnaizācija- biedrība ‘’Donum Animus’’. Erasmus+ neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, dalīties ar citiem ar savu pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus. Programma "Erasmus+" tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

thumb-2.jpg

Comments

There are no comments

Post a comment