Iepazīstot jauniešu ar invaliditāti tiesības un iespējas Portugālē

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas otrās mācību grupas “Datorsistēmas” programmas audzēkņi Valērijs Krebss un Alberts Šteins, Sociālās integrācijas valsts aģentūras  Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas Vecākā eksperte  Marika Sermule un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta psiholoģe Lauma Tīsa  pārstāvēja Latviju un piedalījās starptautiskajās Eiropas Komisijas neformālās izglītības Erasmus+ starptautiskajās apmācībās  ‘’(en)ABLE’’, kas no 2018.gada 8.-15.janvārim norisinājās Porto (Portugālē).

Starptautiskajās apmācībās kopā piedalījās 33 dalībnieki (sociālās jomas profesionāļi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar invaliditāti, jaunieši ar invaliditāti un viņu asistenti vai/un atbalsta personas) no Maltas, Portugāles, Jordānijas, Lielbritānijas, Alžīras, Ēģiptes, Rumānijas, Tunisijas un Latvijas.

Starptautisko apmācību galvenā tēma bija darbs ar jauniešiem ar invaliditāti, tai skaitā jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesības, aizspriedumu mazināšana un sociālā iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū. Projekta galvenais mērķis bija sekmēt starptautisko pieredzes apmaiņu un sadarbību starp profesionāļiem, kuri strādā ar jauniešiem ar invaliditāti un aktīvu sadarbību starp pašiem jauniešiem ar invaliditāti.

Apmācību programma bija saplānota tā, ka tās dalībniekiem bija iespēja ne vien gūt  starptautisku pieredzi, bet arī  uzlabot prasmes un zināšanas, kas būs noderīgas profesionālai un personiskai izaugsmei. Starptautisko apmācību laikā tās dalībnieki ieguva praktisku ieskatu, kā jauniešu ar invaliditāti sociālā iekļaušana norisinās Portugālē.

Viss par apmacību lasī šeit:

http://eunetwork.lv/blog/2018/01/iepazistot-jauniesu-ar-invaliditati-tiesibas-un-iespejas-portugale