Kā strādā ar jauniešiem ar uzvedības problēmām Maltā

Šogad janvārī seši Latvijas pārstāvji piedalījās Eiropas Komisijas neformālās izglītības programmas Erasmus+ starptautiskajās apmācībās “FABRIC: Fresh Approaches to Behaviour and Relationship when working with young people with Challenging Behaviour”, kas no 2018. gada 21.-27. janvārim norisinājās Maltā. Starptautiskajās apmācībās kopā piedalījās 36 dalībnieki (sociālās jomas profesionāļi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar uzvedības problēmām) no Maltas, Lielbritānijas, Rumānijas un Latvijas.

Starptautiskās apmācības bija turpinājums iepriekšējai apmācību sadaļai '' Keys to Inclusion'', kas notika 2016.gadā, un apmācību vadītāji atkal bija psihologi Colin Newton un Derek Wilson  no Lielbritānijas...

-- > Lasi šeit pilnu publikāciju! Read here the full story! <---